Specialprojekt

  • Konstruktion/Design av maskin eller maskiner för att effektivisera produktionen i en fabrik eller process.
  • En helt kundannpassad lösning.
  • Kunden har helt klart för sig vad dom vill uppnå, vi skapar möjligheten för att komma dit.

Vi har konstruerat och drivit projekt i 25 år och genomfört ca 250 små och större maskinbyggnationer. Vi driver hela projektet från förstudie till helt CE märkt och färdig maskin.

För att ni ska få en uppfattning om vad vi kan så har vi lagt upp 13st projekt. Lite olika maskiner i olika branscher. Klicka på de olika projekten till vänster så får ni se.