Kund:
Stena Stål AB

Uppdrag:
Att designa en klippsträcka som klipper bergbult i valfria längder.

Fast pris och leveranstid.