Specialmaskiner

  • Konstruktion/Design av maskin eller maskiner för att effektivisera produktionen i en fabrik eller process.

  • En helt kundanpassad lösning.

  • Kunden har helt klart för sig vad dom vill uppnå, vi skapar möjligheten för att komma dit

Vi har konstruerat och drivit projekt i 25 år och genomfört ca 250 små och större maskinbyggnationer. Vi driver hela projektet från förstudie till helt CE märkt och färdig maskin. För att ni ska få en uppfattning om vad vi kan så har vi lagt upp olika projekt. Olika maskiner i olika branscher.

Undrar du över något?

Kontakta oss för att få veta mer.