Kund:
ABB composites AB

Uppdrag:
Att designa en maskin som i flera steg tillverkar en kraftögla.

  1. Lindning av glas runt ett formverktyg.
  2. Fylla harts i underform.
  3. Föra över glaset ner i underform.
  4. Pressa ihop detaljen med 4 tons kraft.
  5. Plundra färdighärdad detalj ur verktyg med uppstöttare 1.5 ton.
  6. Robot lyfter detaljen ner i låda och städar av ytorna.

Fast pris maskin löpande igångsättning.