Kund:
Brokk AB

Uppdrag:
Att designa en stor läggeställare. Den skall kunna lyfta 7 ton 3 meter ut i luften och snurra 180 grader. Vi konstruerar komplett maskin inklusive Ce märkning.

Fast pris och leveranstid.