KUND
Boklok/Skanska

UPPDRAG
Att skapa ett flöde för hus moduler genom befintliga lokaler i Gullringen.

Maskinen är 340meter lång och 11 meter bred.

Den går helt automatiskt efter inställd takttid.

Fast pris och levtid.