KUND
Boklok/Skanska

UPPDRAG
Att designa ett klämmande Lyftok som lyfter 3100kilo tunga väggelement vid montage av husmoduler. Väggtjocklek från 100mm till 450mm.

Fast pris och levtid.