KUND
VBC

UPPDRAG
Att skapa ett flöde för hus moduler genom befintliga lokaler i TRACY Californien.
Maskinen är 200 meter lång och 12 meter bred.

Den går helt automatiskt efter inställd takttid.

Fast pris och levtid.